• LICEUL DE ARTE VIZUALE ”ROMULUS LADEA”

    Liceul de Arte Vizuale R. Ladea, Str. Dorobantilor, nr. 56, Cluj-Napoca

    +40-(0)264-593.006

    liceulromulladea@yahoo.com